Tuyên truyền Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX do Sở GD&ĐT tổ chức.

Lượt xem:

Đọc bài viết

Học sinh trường Tiểu học THSP Ngụy Như Kon Tum làm tốt công tác tuyên truyền Hội khỏe Phù Đổng cấp tỉnh lần thứ IX do Sở GD&ĐT tổ chức.