PHÁT THƯỞNG CHO NHỮNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CÁC SÂN CHƠI

PHÁT THƯỞNG CHO NHỮNG HỌC SINH CÓ THÀNH TÍCH XUẤT SẮC TẠI CÁC SÂN CHƠI

Lượt xem:

Sáng 8/4/2024 nhà trường đã tổ chức phát thưởng cho những học sinh có thành tích xuất sắc tại các sân chơi: 01 hs đạt 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng giải Karate miền Trung Tây Nguyên. 01 hs dạt giải kk IOE cấp quốc gia và 85 hs đạt giải IOE cấp tỉnh. 24 hs đạt giải Trạng Nguyên Tiếng Việt cấp tỉnh. 05 hs... ...