Số: 1 /2024/TT-BNV

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 1 /2024/TT-BNV
Ngày ban hành 24/02/2024
Loại văn bản Thông tư,
Trích yếu THÔNG TƯ Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng
Xem văn bản Xem Online
Tải về