Số: 341/SGDĐT-TCCB

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 341/SGDĐT-TCCB
Ngày ban hành 28/02/2024
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu V/v phổ biến Thông tư số 1/2024/TT-BNV ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ
Xem văn bản Xem Online
Tải về