Số: 120-KH/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 120-KH/TU
Ngày ban hành 04/01/2024
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện kết luận số 50-KL/TW của Bộ chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TƯ, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành trung ương Đảng khóa XII
Xem văn bản Xem Online
Tải về