Số 135-KH/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 135-KH/TU
Ngày ban hành 25/03/2024
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị “về tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”
Xem văn bản Xem Online
Tải về