Số 140-KH/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 140-KH/TU
Ngày ban hành 15/04/2024
Loại văn bản Kế hoạch,
Trích yếu KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí”
Xem văn bản Xem Online
Tải về