Số 2203-CV/BTGTU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 2203-CV/BTGTU
Ngày ban hành 25/01/2024
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Bộ chính trị và chỉ thị, kế hoạch, chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Xem văn bản Xem Online
Tải về