Số 5662-CV/VPTU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 5662-CV/VPTU
Ngày ban hành 25/12/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v tham mưu triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 về nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam
Xem văn bản Xem Online
Tải về