Số: 2303-CV/BTGTU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 2303-CV/BTGTU
Ngày ban hành 25/03/2024
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ chính trị và kế hoạch, Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Xem văn bản Xem Online
Tải về