Số 2384-CV/BTGTU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 2384-CV/BTGTU
Ngày ban hành 25/04/2024
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị của Ban Bí thư và kế hoạch của Ban thường vụ Tỉnh ủy
Xem văn bản Xem Online
Tải về