Số 27-NQ/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 27-NQ/TW
Ngày ban hành 09/11/2022
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới
Xem văn bản Xem Online
Tải về