Số: 46-NQ/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 46-NQ/TW
Ngày ban hành 20/12/2023
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu Nghị quyết của Bộ chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mói
Xem văn bản Xem Online
Tải về