Số 41-NQ/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 41-NQ/TW
Ngày ban hành 10/10/2023
Loại văn bản Nghị quyết,
Trích yếu NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Xem văn bản Xem Online
Tải về