Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
Số: 2468/SGDĐT-VP 21/11/2023 Thông báo, V/v sử dụng tài liệu truyền thông về sức khỏe tâm thần cho học sinh phổ thông
Số: 2383/SGDĐT-VP 13/11/2023 Công văn, V/v triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023
Số: 3900/KH-BCĐ 06/11/2023 Kế hoạch, KẾ HOẠCH Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2209/SGDĐT-VP 26/10/2023 Công văn, V/v đẩy mạnh tuyên truyền thành tựu bảo đảm quyền con người
Số 41-NQ/TW 10/10/2023 Nghị quyết, NGHỊ QUYẾTCỦA BỘ CHÍNH TRỊ về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới
Số: 1929 /SGDĐT-VP 25/09/2023 Thông báo, V/v Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 1922/SGDĐT-VP 22/09/2023 Thông báo, V/v Thông báo Quy chế Phát triển Giải thưởng văn hóa đọc
Số: 1799 /SGDĐT-VP 09/09/2023 Công văn, V/v hưởng ứng tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Số: 2969/KH-UBND 08/09/2023 Kế hoạch, Triển khai thực hiện Đề án nâng cao năng lực khám chữa bệnh Răng Hàm Mặt và dự phòng bệnh răng miệng cộng đồng giai đoạn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Số: 2608/QĐ-BVHTTDL 07/09/2023 Quyết định, Quyết định Ban hành Quy chế Giải thưởng Phát triển văn hóa đọc
Số: 1316/SGDĐT-VP 10/07/2023 Công văn, V/v tổ chức các hoạt động truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới năm 2023
Số: 477/TCDS-TTGD 26/06/2023 Thông báo, V/v hướng dẫn nội dung truyền thông nhân Ngày Dân số thế giới 11/7/2023
Trang 3 / 8«12345»...Cuối »