3037/UBND-NC

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 3037/UBND-NC
Ngày ban hành 14/09/2022
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v phối hợp triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020 trên địa bàn tỉnh
Xem văn bản Xem Online
Tải về