Số: 224/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 224/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 05/02/2024
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu V/v phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các văn bản của Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2203 CV/BTGTU ngày 25 tháng 01 năm 2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Xem văn bản Xem Online
Tải về