Số 32-CT/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 32-CT/TW
Ngày ban hành 10/04/2024
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thuỷ sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản
Xem văn bản Xem Online
Tải về