Số 31-CT/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 31-CT/TW
Ngày ban hành 19/03/2024
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu CHỈ THỊ CỦA BAN BÍ THƯ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động trong tình hình mới
Xem văn bản Xem Online
Tải về