Số 29-CT/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 29-CT/TW
Ngày ban hành 05/01/2024
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu Chỉ thị của Bộ chính trị về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
Xem văn bản Xem Online
Tải về