Số 27-CT/TW

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số 27-CT/TW
Ngày ban hành 25/12/2023
Loại văn bản Chỉ thị,
Trích yếu Chỉ thị của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí
Xem văn bản Xem Online
Tải về