Số: 608/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 608/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 29/03/2024
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu V/v phổ biến, quán triệt, tuyên truyền các kết luận của Bộ Chính trị và chương trình, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Văn bản số 2303-CV/TBGTU và Văn bản số 2305-CV/TBGTU ngày 25-3-2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Xem văn bản Xem Online
Tải về