Số: 77-Ctr/TU

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 77-Ctr/TU
Ngày ban hành 15/03/2024
Loại văn bản Văn bản khác,
Trích yếu Chương trình của Ban thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TƯ, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị về đối mời, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới
Xem văn bản Xem Online
Tải về