Số: 899/SGDĐT-VP

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu Số: 899/SGDĐT-VP
Ngày ban hành 16/05/2023
Loại văn bản Công văn,
Trích yếu V/v sử dụng Quốc kỳ, Quốc huy, Quốc ca và chân dung Chủ tịch Hồ Minh tại các đơn vị và trong các sự kiện văn hóa, chính trị
Xem văn bản Xem Online
Tải về